Η Εταιρεία μας

Η Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος (ΕΕΠΣ-HSOMP) αποτελεί μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2000. Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί η διεξοδική μελέτη και ερευνητική ενασχόληση στον τομέα της Παθολογίας του Στόματος (Στοματολογία). Η Παθολογία του Στόματος αποτελεί την κλινική εξειδίκευση της οδοντιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και έρευνα μίας πληθώρας νοσημάτων της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής αλλά και με τη διάγνωση και αντιμετώπιση των στοματογναθοπροσωπικών εκδηλώσεων διαφόρων συστηματικών νοσημάτων.

Η Εταιρεία έχει τους εξής σκοπoύς:

  1. Την ανάπτυξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της άσκησης της στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας στην Ελλάδα,
  2. Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της,
  3. Την προβολή των επιτευγμάτων της στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας στον Ελληνικό και διεθνή χώρο και
  4. Την προαγωγή της συνεργασίας με ομοειδείς οργανώσεις και εταιρείες συναφών οδοντιατρικών και ιατρικών ειδικοτήτων στον ελληνικό και το διεθνή χώρο.

Από τη σελίδα αυτή, ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για την δομή και τις επιστημονικές δραστηριότητες της Εταιρείας μας, ενώ μπορεί να υποβάλλει, εφ” όσον το επιθυμεί, αίτηση εγγραφής ως μέλος της. Επίσης, στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνεται μία σύντομη περιγραφή των συνηθέστερων στοματολογικών νοσημάτων και των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών της Εταιρείας, ενώ κάθε μήνα θα παρουσιάζεται ένα ενδιαφέρον κλινικό περιστατικό, το οποίο θα συνοδεύεται από σύντομο ιστορικό και ο επισκέπτης της ιστοσελίδας θα μπορεί να στείλει με e-mail σχόλια για την πιθανή διάγνωση. Θα ακολουθεί η παρουσίαση των απαντήσεων καθώς και η τελική διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του περιστατικού.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών της:
Οργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, μετεκπαιδευτικά μαθήματα, συνεστιάσεις και κάθε άλλη εκδήλωση που προωθεί την ανάπτυξη της επιστημονικής και πολιτιστικής επιμόρφωσης των μελών της και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου.
Εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και περιοδικά με περιεχόμενο που προάγει τους σκοπούς της Εταιρείας
Βασική αρχή της Εταιρείας είναι η δημοκρατική λειτουργία της, που εξασφαλίζει σε κάθε μέλος της το δικαίωμα να συμμετέχει και να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του σε κάθε ζήτημα της δράσης και της εξέλιξης της Εταιρείας.
Η Εταιρεία αποφασίζει για τη δράση της και την υλοποίηση των σκοπών της ανεξάρτητη και αδέσμευτη από κάθε πολιτική ή κομματική επιρροή.
Κάθε πολιτική ή κομματική, έστω και σε γενικότερη έννοια, προσπάθεια εμπλοκής της Εταιρείας είναι έξω από τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας της.

Όργανα της Εταιρείας είναι:
Η Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η Εξελεγκτική Επιτροπή.