Πρόσκληση γενικής συνέλευσης στις 27 Μαΐου 2017

Μαΐου 2, 2017 από
Κατηγορία: Νέα και Ανακοινώσεις 

Αθήνα, 5/4/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 17 του ισχύοντος Καταστατικού της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Μέλη σε «τακτική Γενική Συνέλευση περί αρχαιρεσιών της Εταιρείας», στις 27 Μαΐου 2017, ημέρα Σάββατο και ώρα 9:30 π.μ. στην Οδοντιατρική Σχολή Αθηνών, Αίθουσα Μικροσκοπίων (Α΄ όροφος Νέου Κτιρίου). Όπως προβλέπεται, η απαρτία θα καθορισθεί από τα «ταμειακώς εντάξει» τακτικά Μέλη τη συγκεκριμένη ημέρα. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 11.30 στον ίδιο χώρο.

Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις αρχαιρεσίες έχουν όλα τα τακτικά μέλη της Εταιρείας που έχουν εκπληρώσει τις από το Καταστατικό απορρέουσες υποχρεώσεις τους και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Γ.Σ. Τα δόκιμα μέλη συμμετέχουν στις Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή υποχρεούνται να υποβάλουν σχετικά αίτηση προς το Δ.Σ. της Εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες.

 

Θέματα Ημερησίας Διάταξης

  1. Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Οικονομικός απολογισμός
  3. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  4. Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
  5. Ανακοινώσεις – Άλλα θέματα
  6. Αρχαιρεσίες βάσει του άρθρου 17, του ισχύοντος Καταστατικού για την εκλογή επτά (7) μελών του Δ.Σ. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 16, τριών (3) τακτικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή.