Η Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας Στόματος (ΕΕΠΣ-HSOMP) αποτελεί μη κερδοσκοπική επιστημονική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 2000. Αντικείμενο της εταιρείας αποτελεί η διεξοδική μελέτη και ερευνητική ενασχόληση στον τομέα της Παθολογίας του Στόματος (Στοματολογία). Η Παθολογία του Στόματος αποτελεί την κλινική εξειδίκευση της οδοντιατρικής επιστήμης που ασχολείται με τη μελέτη, διάγνωση, θεραπευτική αντιμετώπιση και έρευνα μίας πληθώρας νοσημάτων της στοματικής και γναθοπροσωπικής περιοχής αλλά και με τη διάγνωση και αντιμετώπιση των στοματογναθοπροσωπικών εκδηλώσεων διαφόρων συστηματικών νοσημάτων. Η Εταιρεία έχει τους εξής σκοπoύς:

Την ανάπτυξη και προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας και της άσκησης της στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας στην Ελλάδα, Την ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της, Την προβολή των επιτευγμάτων της στοματικής και γναθοπροσωπικής παθολογίας στον Ελληνικό και διεθνή χώρο και Την προαγωγή της συνεργασίας με ομοειδείς οργανώσεις και εταιρείες συναφών οδοντιατρικών και ιατρικών ειδικοτήτων στον ελληνικό και το διεθνή χώρο. Περισσότερα..