Διεταιρική ημερίδα ΣΕΕ και ΕΕΠΣ: «Ανοιχτή συζήτηση σε θέματα οντεονέκρωσης των γνάθων». Αθήνα 9 Δεκεμβρίου 2017.

Νοεμβρίου 18, 2017 από
Κατηγορία: Νέα και Ανακοινώσεις 

Osteonecrosis of the jaws