Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά από τις αρχαιρεσίες της 27ης Μαίου του 2017, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος:
Νικόλαος Νικητάκης

Αντιπρόεδρος:
Αθανάσιος Πουλόπουλος

Γεν. Γραμματέας:
Ευαγγελία Πιπέρη

Ταμίας:
Αργύρης Δασκαλόπουλος

Μέλη:

Ευανθία Χρυσομάλη

Δημήτριος Ανδρεάδης

Μιχάλης Κατσουράκης