Ιδρυτικά Μέλη

Τα ιδρυτικά μέλη της  Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Στόματος είναι:

 • Αγγελόπουλος Άγγελος †
 • Αγγελοπούλου Ελίνα †
 • Αλμπανίδου-Φαρμάκη Ελένη
 • Αντωνιάδης Δημήτριος
 • Δουκουδάκη Άννα
 • Επιβατιανός Απόστολος
 • Ζερβού Φλώρα
 • Ιακώβου Μαρία
 • Κανελλοπούλου Αντωνία
 • Καρακουλάκης Ίων
 • Κατσουράκης Μιχάλης
 • Λούμου Παναγιώτα
 • Μαχαίρα Αγγελική
 • Μορτάκης Νικόλαος
 • Μπαζοπούλου-Κυρκανίδου Ευτέρπη
 • Νικολάτου Ουρανία
 • Οικονομοπουλου Παναγιώτα
 • Παναγιώτου Παναγιώτης
 • Παπανικολάου Σταύρος †
 • Πιπέρη Ευαγγελία
 • Πουλόπουλος Αθανάσιος
 • Σκλαβούνου Αλεξάνδρα
 • Τόσιος Κωνσταντίνος
 • Τριάντος Δημήτριος
 • Τσούνιας Βασίλειος
 • Φενερλή Άννα
 • Χρυσομάλη Ευανθία